0

thông tin sản phẩm

sản phẩm liên quan

BÌNH THỦY TINH NGÂM RƯỢU NẮP TÍM 5 LÍT
 • Mã sản phẩm: Chưa có
  Tên sản phẩm: BÌNH THỦY TINH NGÂM RƯỢU NẮP TÍM 5 LÍT
  Xuất xứ: Trung Quốc
  Chất liệu: Thủy tinh
  Kích thước 5 lít
  Trọng lượng (đang cập nhật)
  Quy cách: 8 cái/thùng

 • Giá: 0
BÌNH THỦY TINH NGÂM RƯỢU NẮP TÍM 16 LÍT
 • Mã sản phẩm: Chưa có
  Tên sản phẩm: BÌNH THỦY TINH NGÂM RƯỢU NẮP TÍM 16 LÍT
  Xuất xứ: Trung Quốc
  Chất liệu: Thủy tinh
  Kích thước 16 lít
  Trọng lượng (đang cập nhật)
  Quy cách: 4 cái/thùng

 • Giá: 0
BÌNH THỦY TINH NGÂM RƯỢU NẮP TÍM 20 LÍT
 • Mã sản phẩm: Chưa có
  Tên sản phẩm: BÌNH THỦY TINH NGÂM RƯỢU NẮP TÍM 20 LÍT
  Xuất xứ: Trung Quốc
  Chất liệu: Thủy tinh
  Kích thước 20 lít
  Trọng lượng (đang cập nhật)
  Quy cách: 4 cái/thùng

 • Giá: 0
BÌNH THỦY TINH NGÂM RƯỢU NẮP TÍM 8 LÍT
 • Mã sản phẩm: Chưa có
  Tên sản phẩm: BÌNH THỦY TINH NGÂM RƯỢU NẮP TÍM 8 LÍT
  Xuất xứ: Trung Quốc
  Chất liệu: Thủy tinh
  Kích thước 8 lít
  Trọng lượng (đang cập nhật)
  Quy cách: 6 cái/thùng

 • Giá: 0
BÌNH THỦY TINH NGÂM RƯỢU NẮP TÍM 10 LÍT
 • Mã sản phẩm: Chưa có
  Tên sản phẩm: BÌNH THỦY TINH NGÂM RƯỢU NẮP TÍM 10 LÍT
  Xuất xứ: Trung Quốc
  Chất liệu: Thủy tinh
  Kích thước 10 lít
  Trọng lượng (đang cập nhật)
  Quy cách: 6 cái/thùng

 • Giá: 0

Facebook chat